Vítejte na stránkách včelařů Paskov,

pod s organizaci patří vesnice Řepiště, Oprechtice, Žabeň.

Na stránkách se dozvíte informace o naší organizaci a zajímavosti o včelařství.

 

 

 

POO ČSV Frýdek Místek 18.3.2015 od 15 hod., Domov mládeže, F-M
Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta.
Příprava plenárního zasedání OO ČSV.
Informace o nákazové situaci, přemísťování včelstev, situace léčení.
Organizační.
- Informace o průběhu vyšetření na MVP dotace z rozpočtu Moravskoslezskéko kraje:
chybí vyšetřit 339 stanovišť, podána žádost o navýšení finančních prostředků, zatím 8
pozitivních vzorků.
- Administrace dotace D1 – uznání reklamace ZO Dobrá, proplacen účet za 620,-Kč.
- Plná moc s veterinárními léčivy – chybí plná moc ze ZO Palkovice.
- Informace ze zaslaných zápisů z výročních schůzí – urgovat ZO, které zápisy zatím
nedodaly.
- Příští zasedání bude 15.4.2015 v 15:00, Chlebovice – Dům včelařů – pozvat i nové
kandidáty pro práci v OO.
- Příprava věstníku za období 2011-2015, jednotliví referenti dodají podklady k
zapracování do konce měsíce března.
- Schválení ocenění: Vzorný včelařský pracovník – Karel Sabela, ZO Hnojník.
- Informace ze semináře zdravotních referentů v Nasavrkách: k 25.2.2015 35%úhyn, dbát
termínů a dávkování - dodržovat metodiku léčení, k objednání je možno využít nový
GABON-flum – termín objednání GABONU do konce dubna u R.Burdy.
- Informace přítele Vituly z přednáškového cyklu Hranice, přednáška přítele Klímy
(organické kyseliny, chemické léčení mnohdy provedeno pozdě, tvorba oddělků,
vyřezávaní trubčího plodu, klíckování matek a vyřezání plodu při posledním podzimním
léčení, návrat ke komisionálnímu léčení.
Zapsal: Radim Březina

Vážení přátelé,
níže Vám zasílám odkaz na již avizovanou „Besedu k novým
stanovám".

S pozdravem
LINDA HLADÍKOVÁ
_sekretářka tajemníka_

https://www.youtube.com/watch?v=hhOIKECCB8s [1]
Tak že kdyby byl nějaký problém se spojením, aktuální video
najdete na adrese google plus profilu.
https://plus.google.com/u/0/115544580969067537775/posts [2]
Připadne na kanálu Včelnice Žezulka:
https://www.youtube.com/channel/UCr5WrC2...HvRYryk6TQ [3]

V Praze dne 17.03.2015

Vážení zástupci chovatelských sdružení,

V příloze Vám zasílám Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2015/026632-G, kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel v České republice. Toto Nařízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Ministerstva zemědělství, všech krajských úřadů České republiky, všech úředních deskách jednotlivých krajských veterinárních správ Státní veterinární správy a na úřední desce Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy. Současně je tento právní předpis k dispozici na internetových stránkách Státní veterinární správy v části „Důležité zprávy“ pod odkazem „včely – užitečné informace“, „varroáza včel“.
S pozdravem


Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Příloha
1. Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2015/026632-G
Český svaz včelařů, o.s.
Pracovní společnost nástavkových včelařů
Asociace profesionálních včelařů
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Nově založený web včelařů Paskov od 12.3.2015 právě ve výstavbě.

Probíhá doplnění  informaci do kategorii,  případné náměty a informace, foto k doplnění  na tento web zasílejte  správci  těchto stránek na email  mistopredseda@vcelaripaskov.cz

Plán členská schůze

Březen 2023

Plán výborová schůze

Schůze probíhá v Paskově-Řepiště na včelařské chatě

Ulice Cihelní,  odkaz mapě ZDE

Pravidelně každé druhé útery v měsíci

14.2.2023 v 19:00

 

 

Plán Brigád

Duben, květen 2023