Vítejte na stránkách včelařů Paskov,

pod s organizaci patří vesnice Řepiště, Oprechtice, Žabeň.

Na stránkách se dozvíte informace o naší organizaci a zajímavosti o včelařství.

 

 

 

Ve Vratimově se bude postřikovat řepka !!! Term. 16.4.2015  po ukončení letu včel do 23.00hod viz přílohy.Jen pro info. 

OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN

MAPA POZEMKU KDE BUDE PROVEDEN POSTŘIK

Předseda Martin Sedlaczek

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato   mimořádná veterinární opatření

Vážení členové je třeba vykonat brigádu jarní úklid, brigáda je plánována na nedělí 31.5.2015 od 9:00 na včelařské chatě.

Prosíme naše členy o nahlášení počtu vyzimovaních včelstev naším důvěrníkum za Paskov, Řepiště, Žabeň, buď osobně pro každou lokalitu, nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V hlášení jméno, příjmení, lokalita počet včelstev.

Bude se předběžně objednávat 30 matek, cca 2 kusy na člena - kdo má zájem prosím nahlaste našemu předsedovi na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POO ČSV Frýdek Místek 18.3.2015 od 15 hod., Domov mládeže, F-M
Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta.
Příprava plenárního zasedání OO ČSV.
Informace o nákazové situaci, přemísťování včelstev, situace léčení.
Organizační.
- Informace o průběhu vyšetření na MVP dotace z rozpočtu Moravskoslezskéko kraje:
chybí vyšetřit 339 stanovišť, podána žádost o navýšení finančních prostředků, zatím 8
pozitivních vzorků.
- Administrace dotace D1 – uznání reklamace ZO Dobrá, proplacen účet za 620,-Kč.
- Plná moc s veterinárními léčivy – chybí plná moc ze ZO Palkovice.
- Informace ze zaslaných zápisů z výročních schůzí – urgovat ZO, které zápisy zatím
nedodaly.
- Příští zasedání bude 15.4.2015 v 15:00, Chlebovice – Dům včelařů – pozvat i nové
kandidáty pro práci v OO.
- Příprava věstníku za období 2011-2015, jednotliví referenti dodají podklady k
zapracování do konce měsíce března.
- Schválení ocenění: Vzorný včelařský pracovník – Karel Sabela, ZO Hnojník.
- Informace ze semináře zdravotních referentů v Nasavrkách: k 25.2.2015 35%úhyn, dbát
termínů a dávkování - dodržovat metodiku léčení, k objednání je možno využít nový
GABON-flum – termín objednání GABONU do konce dubna u R.Burdy.
- Informace přítele Vituly z přednáškového cyklu Hranice, přednáška přítele Klímy
(organické kyseliny, chemické léčení mnohdy provedeno pozdě, tvorba oddělků,
vyřezávaní trubčího plodu, klíckování matek a vyřezání plodu při posledním podzimním
léčení, návrat ke komisionálnímu léčení.
Zapsal: Radim Březina

Vážení přátelé,
níže Vám zasílám odkaz na již avizovanou „Besedu k novým
stanovám".

S pozdravem
LINDA HLADÍKOVÁ
_sekretářka tajemníka_

https://www.youtube.com/watch?v=hhOIKECCB8s [1]
Tak že kdyby byl nějaký problém se spojením, aktuální video
najdete na adrese google plus profilu.
https://plus.google.com/u/0/115544580969067537775/posts [2]
Připadne na kanálu Včelnice Žezulka:
https://www.youtube.com/channel/UCr5WrC2...HvRYryk6TQ [3]

V Praze dne 17.03.2015

Vážení zástupci chovatelských sdružení,

V příloze Vám zasílám Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2015/026632-G, kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel v České republice. Toto Nařízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Ministerstva zemědělství, všech krajských úřadů České republiky, všech úředních deskách jednotlivých krajských veterinárních správ Státní veterinární správy a na úřední desce Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy. Současně je tento právní předpis k dispozici na internetových stránkách Státní veterinární správy v části „Důležité zprávy“ pod odkazem „včely – užitečné informace“, „varroáza včel“.
S pozdravem


Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Příloha
1. Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2015/026632-G
Český svaz včelařů, o.s.
Pracovní společnost nástavkových včelařů
Asociace profesionálních včelařů
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Nově založený web včelařů Paskov od 12.3.2015 právě ve výstavbě.

Probíhá doplnění  informaci do kategorii,  případné náměty a informace, foto k doplnění  na tento web zasílejte  správci  těchto stránek na email  mistopredseda@vcelaripaskov.cz

Plán členská schůze

Červen 2024 smažení vaječiny

Plán výborová schůze

Schůze probíhá v Paskově-Řepiště na včelařské chatě

Ulice Cihelní,  odkaz mapě ZDE

Pravidelně každé druhé útery v měsíci

7.5.2024 v 19:00

 

 

Plán Brigád

Květen, červen 2024

Úklid kolem včelařské chaty