Vítejte na stránkách včelařů Paskov,

pod s organizaci patří vesnice Řepiště, Oprechtice, Žabeň.

Na stránkách se dozvíte informace o naší organizaci a zajímavosti o včelařství.

 

 

 

Věc: oznámení o použití POR

Podle zákona 326/2004 o rostlinolékařské péči a zákona 299/2017 vám oznamujeme, že od 10. 4. 2018 do 30. 10. 2018 budeme na pozemcích s kulturou orná půda v užívání AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o v katastrech Staříč, Paskov, Oprechtice, Žabeň a Sviadnov používat POR, listová hnojiva a jejich směsi. Aplikace budou prováděny v souladu s platnou registrací a za dodržení podmínek stanovených výše uvedenými zákony.

AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o.

Ing. Dalibor Petr, jednatel

Ve Staříči 6.4.2018

Važení přátelé včelaři dne 18.3.2018 v 15:00 to jest v neděli, se koná  výroční členská schůze, v restauraci Na Rychtě v Paskově.

Účast nutná,  na jídlo stejky z bizona :-)

Dobrý den,

Koncem roku 2017 byla schválena novelizace vyhlášky č.327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.Pro vás jako chovatele včel odpadla povinnost oznamovat umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev na místně příslušný obecní úřad.Máte ale povinnost oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění stanovišť včelstev, což je dle dostupných informací Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem. V novelizaci vyhlášky č. 327/2012 Sb. není stanoveno, které údaje máte k umístění stanovišť včelstev oznámit. Nadále zůstává povinnost pro chovatele včel, pokud došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravků na ochranu rostlin, oznámit tento úhyn neprodleně krajské veterinární správě. Tyto informace jsou uvedeny v § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Upozorňuji vás, že k vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců. Způsob odběru vzorku při šetření příčin úhynu včel je uveden v § 14 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. V připojeném souboru vám zasílám k dispozici aktuální znění vyhlášky č. 327/2012 Sb. a aktuální znění zákona č. 326/2004 Sb., který jsem vám již posílala. Červeně jsou vyznačeny změny po novelizaci těchto právních předpisů.

 

S pozdravem

Ing. Eva Sehnalová

inspektor

Oddělení rostlinolékařské inspekce Opava

Vážení přátelé,

 v příloze ZDE Vám poskytuji osnovy na kurzy pro začínající včelaře k případnému využití

Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

         

Český svaz včelařů, z. s.

Vážení členové srdečně Vás zveme, na tradiční každoroční posezení.

Posezení se koná v úterý 13.2.2018, od 17:00 v Paskově v restauraci Rychta.

Prosím o nahlášení účasti předsedovi Martinu Sedláčkovi,

na tel. 607 746 636 , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdravím Vás přátelé,

doufám,že jste ve zdraví oslavili letošního Silvestra a šťastně vykročili do letošního roku.Jak jsem již dříve avizoval,čeká nás hodně práce již od prvních dnů nového roku 2018,jelikož nám KÚ MSK stanovil termíny podání dotačních titulů na leden 2018. Na zasedání ve F-M dne 2.12.2017 jsem Vás informoval,že pokud budou chtít včelaři jednotlivých ZO i v letošním roce požadovat dotaci na úly,tak prosím Vás napište mi do termínu 12.1.2018 kolik budete požadovat celkem úlů na výměnu za své ZO.Pokud si nestanovíte tyto limity nemusí být následně Vaším žádostem vyhověno a proto Vás opakovaně prosím o součinnost a dodržení stanoveného termínu.
Pro dotace na včelařské kroužky si můžete žádat každý jednotlivý zřizovatel ,pokud má právní subjektivitu,ale termín žádostí je stanoven do 19.1.2018 .Pokud budete potřebovat výpomoci se žádostmi ,rádi Vám pomůžeme jako OO ČSV F-M.
Co mně mrzí,je to,že v roce 2016 neměly z různých příčin a chyb 2 ZO  ukončenou bezchybnou uzávěrku v CISU.Které to byly jsem několikrát uváděl ve svých vystoupeních.V letošním roce je to bohužel již 6 ZO.Nebudu je tady zatím jmenovat,ale žádám jednatelé a pokladníky ZO,aby věnovali svým uzávěrkám patřičnou pozornost .Taktéž platby na sekretariát nedoporučují provádět na poslední dny v roce,proč jsem Vám vysvětloval .Na bezchybných uzávěrkách jsou vázany i finanční prostředky pro OO ČSV F-M na činnost.
Rovněž je třeba odevzdávat i seznamy včelařů,kteří léčili svá včelstva aerosolem v termínu do 31.1.2018 a budou požadovat dotaci .Tyto seznamy už máte určitě vyhotoveny s podpisy včelařů ve Vaších ZO.
Některé ZO ještě nezaplatily příspěvek 1Kč / včelstvo pro OO ČSV F-M.Zde je každoročně stanoven termín 31.12.
Na závěr bych Vám znovu chtěl všem popřát hodně sil a nervů při plnění náročných úkolů ,které nás v letošním roce čekají a věřím,že se potkáme na Vaších výročních schůzích,kde Vám budu moci být nápomocen a podám i další důležité informace,pokud budete mít zájem.

Přejí krásné dny      Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M tel.608734855

Martin Sedlaczek předseda

Vážení kolegové a kolegyně,
Pracovní společnost nástavkových včelařů, z.s. pořádá dne 20. ledna 2018 v Plzni II. ročník mezinárodní konference pod názvem „Josef Antonín Janiš 2018“. Tento ročník konference je věnován 230. výročí popisu partenogeneze u včel českým farářem Josefem Antonínem Janišem. V kontextu této historické události bude program konference věnován biologii, genetice, epigenetice, šlechtění a chovu matek, s důrazem na dnes velmi aktuální téma šlechtění včel na odolnost proti nemocem.
Rádi bychom Vás a Vaše kolegy z řad Vašich členů co nejsrdečněji pozvali na tuto konferenci a těšíme se na Vaši aktivní účast ve formě přihlášeného diskusního příspěvku.
Program konference je obsažen v přiložené pozvánce a je též k dispozici na webových stránkách http://janis2018.webnode.cz/ , kde jsou zároveň uveřejněny podrobné informace a profily jednotlivých přednášejících. 
Pro účely konference bude připraven tištěný sborník abstraktů přednášek a doprovodných článků.
Zároveň se na Vás obracím s žádostí o zveřejnění přiložené pozvánky na Vašich webových stránkách organizace nebo k případnému přímému informování vašich členů.
S přátelským pozdravem
Kateřina Štýsová
jednatelka ZO Plzeň-střed

Schůze pro výplatu dotace na zazimování včelstev se bude konat dne 25.11.2017 v 15 hod. v restauraci Na Rychtě v Paskově. Účast nutná.

 

Zveme Vás na naší akci Včelařů z Horní Suché, která se koná dne 6.-7.10 2017

plakat VD

Vážení přátelé,

přijměte pozvání na zajímavé vzdělávací akce pořádané ZO ČSV Baška,z.s.
 
Pozvánka zde
 

pozvanka 20170815

ještě jeden kurz v okolí je tady http://vsfdo.cz/2017/04/03/kurz-chovu-matek-malenovice/

10. června 2017
Celookresní kurz chovu matek od 9:00 hod. – Martin Carbol
Chata Lučebník, Dolní Lomná

11. června 2017
Celookresní kurz chovu matek od 9:00 hod. – Jaroslav Kopeček

Včelařská farma Pržno


9. září 2017
Školení CIS
– kurz pro jednatele a členy ZO ČSV, kteří se systémem pracují
– místa konání: Třinecko a Frýdecko /bude upřesněno/


22. – 24. září 2017
Život na zahradě – výstaviště Ostrava – Černá louka

Byl již vyměněn el.rozváděč na chatě.

Informujeme o nákupu 2x Fumigátorů pro naší ZO Paskov a obj.včelích matek, které budou nově rozděleny spravedlivěji a to jedna na člena. Kdo si nedojde v určený čas, nabídne se jiným.
Předpoklad dodání matek je polovina července 2017.

Plán členská schůze

Červen 2024 smažení vaječiny

Plán výborová schůze

Schůze probíhá v Paskově-Řepiště na včelařské chatě

Ulice Cihelní,  odkaz mapě ZDE

Pravidelně každé druhé útery v měsíci

7.5.2024 v 19:00

 

 

Plán Brigád

Květen, červen 2024

Úklid kolem včelařské chaty