POO ČSV Frýdek Místek 18.3.2015 od 15 hod., Domov mládeže, F-M
Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta.
Příprava plenárního zasedání OO ČSV.
Informace o nákazové situaci, přemísťování včelstev, situace léčení.
Organizační.
- Informace o průběhu vyšetření na MVP dotace z rozpočtu Moravskoslezskéko kraje:
chybí vyšetřit 339 stanovišť, podána žádost o navýšení finančních prostředků, zatím 8
pozitivních vzorků.
- Administrace dotace D1 – uznání reklamace ZO Dobrá, proplacen účet za 620,-Kč.
- Plná moc s veterinárními léčivy – chybí plná moc ze ZO Palkovice.
- Informace ze zaslaných zápisů z výročních schůzí – urgovat ZO, které zápisy zatím
nedodaly.
- Příští zasedání bude 15.4.2015 v 15:00, Chlebovice – Dům včelařů – pozvat i nové
kandidáty pro práci v OO.
- Příprava věstníku za období 2011-2015, jednotliví referenti dodají podklady k
zapracování do konce měsíce března.
- Schválení ocenění: Vzorný včelařský pracovník – Karel Sabela, ZO Hnojník.
- Informace ze semináře zdravotních referentů v Nasavrkách: k 25.2.2015 35%úhyn, dbát
termínů a dávkování - dodržovat metodiku léčení, k objednání je možno využít nový
GABON-flum – termín objednání GABONU do konce dubna u R.Burdy.
- Informace přítele Vituly z přednáškového cyklu Hranice, přednáška přítele Klímy
(organické kyseliny, chemické léčení mnohdy provedeno pozdě, tvorba oddělků,
vyřezávaní trubčího plodu, klíckování matek a vyřezání plodu při posledním podzimním
léčení, návrat ke komisionálnímu léčení.
Zapsal: Radim Březina

Plán členská schůze

Červen 2024 smažení vaječiny

Plán výborová schůze

Schůze probíhá v Paskově-Řepiště na včelařské chatě

Ulice Cihelní,  odkaz mapě ZDE

Pravidelně každé druhé útery v měsíci

7.5.2024 v 19:00

 

 

Plán Brigád

Květen, červen 2024

Úklid kolem včelařské chaty