Zdravím Vás přátelé,

doufám,že jste ve zdraví oslavili letošního Silvestra a šťastně vykročili do letošního roku.Jak jsem již dříve avizoval,čeká nás hodně práce již od prvních dnů nového roku 2018,jelikož nám KÚ MSK stanovil termíny podání dotačních titulů na leden 2018. Na zasedání ve F-M dne 2.12.2017 jsem Vás informoval,že pokud budou chtít včelaři jednotlivých ZO i v letošním roce požadovat dotaci na úly,tak prosím Vás napište mi do termínu 12.1.2018 kolik budete požadovat celkem úlů na výměnu za své ZO.Pokud si nestanovíte tyto limity nemusí být následně Vaším žádostem vyhověno a proto Vás opakovaně prosím o součinnost a dodržení stanoveného termínu.
Pro dotace na včelařské kroužky si můžete žádat každý jednotlivý zřizovatel ,pokud má právní subjektivitu,ale termín žádostí je stanoven do 19.1.2018 .Pokud budete potřebovat výpomoci se žádostmi ,rádi Vám pomůžeme jako OO ČSV F-M.
Co mně mrzí,je to,že v roce 2016 neměly z různých příčin a chyb 2 ZO  ukončenou bezchybnou uzávěrku v CISU.Které to byly jsem několikrát uváděl ve svých vystoupeních.V letošním roce je to bohužel již 6 ZO.Nebudu je tady zatím jmenovat,ale žádám jednatelé a pokladníky ZO,aby věnovali svým uzávěrkám patřičnou pozornost .Taktéž platby na sekretariát nedoporučují provádět na poslední dny v roce,proč jsem Vám vysvětloval .Na bezchybných uzávěrkách jsou vázany i finanční prostředky pro OO ČSV F-M na činnost.
Rovněž je třeba odevzdávat i seznamy včelařů,kteří léčili svá včelstva aerosolem v termínu do 31.1.2018 a budou požadovat dotaci .Tyto seznamy už máte určitě vyhotoveny s podpisy včelařů ve Vaších ZO.
Některé ZO ještě nezaplatily příspěvek 1Kč / včelstvo pro OO ČSV F-M.Zde je každoročně stanoven termín 31.12.
Na závěr bych Vám znovu chtěl všem popřát hodně sil a nervů při plnění náročných úkolů ,které nás v letošním roce čekají a věřím,že se potkáme na Vaších výročních schůzích,kde Vám budu moci být nápomocen a podám i další důležité informace,pokud budete mít zájem.

Přejí krásné dny      Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M tel.608734855

Martin Sedlaczek předseda

Plán členská schůze

Plán výborová schůze

Schůze probíhá v Paskově-Řepiště na včelařské chatě

Ulice Cihelní,  odkaz mapě ZDE

Pravidelně každé druhé útery v měsíci

Nejbližší datum:  9.6.2020

Čas: 19:00

 

Plán Brigád

Květen

Úklid chaty, kolem chaty

30.5.2020 nebo 31.5.2020 od 9:00

dle počasí