Dle tabulky a výpočtu pro naší organizaci, zbyde pro naší organizaci jen 12 úlů na výměnu za staré.

Zájemci o dotaci žádejte co nejdříve.

Argumentace z naší strany byla přijata a pro rok 2016 schválilo Plénum KÚ MSK dotaci ve výši 2 miliony Kč na obnovu úlů

Dotaci může čerpat prostřednictvím OV ČSV včelař, který chce obnovit úly typu zadovák za nástavkové, resp. lze obnovit nástavkové úly starší 15 let za nové úly. Nové úly musí splňovat parametry nového úlu, tzn. Varroadno, tři nástavky a střecha úlu. Příspěvek na úl z prostředků KÚ MSK je 1.000,- Kč a lze čerpat na 3 – 10 úlů.

KKV ČSV MSK propočítal přidělené prostředky na počty včelařů jednotlivých okresů a předběžně dojednal na půdě KÚ MSK, že by se tato dotace mohla opakovat cca 2-5 let a to z důvodů větší obnovy starých úlů za nové. V roce2016 bude obnoveno 2 000 ks. úlů.

Zdravotní situaci včelstev úly velmi ovlivňují a jsme přesvědčeni, že tato cílená dotace bude vnímána našimi včelaři jako velmi konkrétní.

Za KKV ČSV MSK: Mgr. Václav Sciskala, předseda

Plán členská schůze

Plán výborová schůze

Schůze probíhá v Paskově-Řepiště na včelařské chatě

Ulice Cihelní,  odkaz mapě ZDE

Pravidelně každé druhé útery v měsíci

5.10.2021 v 19:00

 

 

Plán Brigád

Jaro 2022